Podsumowanie przechowywania danych

This summary shows the default categories and purposes for retaining user data. Certain areas may have more specific categories and purposes than those listed here.

Strona

Kategoria

Strona

Cel

strona
Platforma moodle administrowana przez Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Lublinie służy celom edukacyjnym, realizowanym w formie kursów. 
Okres przechowywania
5 lat
Lawful bases
Zgoda (GDPR Art. 6.1(a)) The data subject has given consent to the processing of his or her personal data for one or more specific purposes

Użytkownicy

Kategoria

użytkownicy

Cel

dane

Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji kształcenia kursowego na platformie moodle przez Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Lublinie

Okres przechowywania
2 lat
Lawful bases
Zgoda (GDPR Art. 6.1(a)) The data subject has given consent to the processing of his or her personal data for one or more specific purposes

Kategorie kursu

Cel

Okres przechowywania
Nie określono okresu przechowywania

Kursy

Cel

Okres przechowywania
Nie określono okresu przechowywania

Moduły aktywności

Cel

Okres przechowywania
Nie określono okresu przechowywania

Bloki

Cel

Okres przechowywania
Nie określono okresu przechowywania