Ogłoszenia dotyczące witryny

Picture of Administrator Moodle
Samorząd Słuchaczy CKU nr 1
by Administrator Moodle - Friday, 5 June 2020, 3:34 PM
 
Szanowni Państwo, Słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Lublinie!

W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi CKU nr 1, rozwiązaniu podlega rówież Samorząd Słuchaczy CKU nr 1. 

Zgodnie z regulaminem Samorządu, rozwiązanie następuje na podstawie uchwały ...

Read the rest of this topic
(105 words)